Kalite Çevre ve İSG Politikamız

Anasayfa > Kalite Çevre ve İSG Politikamız

Kalite Çevre ve İSG Politikamız

* Kuruluşumuzun Çalışan Bilgi Birikimi İle Amaç Ve Bağlamına Uygun Olarak, Stratejik Yönünü Destekleyen, İsg Mevzuatına Ve Üyesi Olduğu Kuruluşların Yasal Şartlara Uygun Hizmet Vermek
 * Kalite Ve Çevre Hedeflerimizi Belirleyen Bir Çerçevede, Müşterilerimizin İhtiyaçlarını En Kısa Sürede Ve En İyi Şekilde Karşılayabilecek Alt Yapıyı Oluşturmak. 
* Uygulanabilir Şartları Yerine Getiren İlkelerimize Bağlı Kalarak, Müşterilerimizin Memnuniyetlerini Sistemimizdeki Sürekli İyileştirmeler İle En Üst Seviyede Tutmak. 
* Tüm Çalışanlarımızın İş, Kişisel Gelişimleri Ve İsg Sorumluluklarının Farkında Olmalarını Gerekli Eğitimlerle Desteklemek, Artırmak Ve Sürekliliğini Sağlamak. 
*Kuruluşumuzun İsg Risklerinin Yapısına Ve Büyüklüğüne Uygun Olarak, Kendisine Uygun Kalmasını Sağlamak İçin Periyodik Olarak Gözden Geçirmek.
* Kalite, Çevre Ve İsg Yönetim Sistemini Sürekli İyileştirip Geliştirmek, İlgili Taraflar İçin Ulaşılabilir Olmasını Sağlamak
* Hizmet Süreçlerimizde Ortaya Çıkan Tehlikeli Atıklarımızın Lisanslı Kuruluşlarda Bertaraf Ettirmek. 
* Kuruluşumuzun Amaç Ve Bağlamına Uygun Olarak Faaliyetlerimizle İlgili Yürürlükte Bulunan Kanun, Mevzuat Ve Yönetmeliklere Uyarak, Çevre Etkilerimizin Bilincinde Olmak 
* Kalite Ve Çevre Amaçlarının Belirlenmesinde, Havaya, Toprağa, Suya Ve Diğer Doğal Ortamlara Yönelik Kirlenmenin Önlenmesini Sağlamak, 
* Doğal Hayatın Korunması İçin Uygun Makine/Teçhizatları Kullanmak, 
* Gerek Hammadde Gerekse Enerji Kaynaklarını Etkin Ve Planlı Kullanımını Sağlayarak, Kirliliğin Önlenmesinde Kuruluşun Bağlamına Uygun Olacağını Taahhüt Etmek 
* Kalite Ve Çevre  Ve İSG Yönetim Sisteminin Sürdürülebilir Olmasını Ve Sürekli İyileşmesini Sağlamak 
* Şirketimiz Yönetim Kadrosu Ve Çalışanları; Kalite Ve Çevrenin Bireysel Başarılarla Değil, Tüm Çalışanların Katılımıyla Gerçekleştirileceğinin Ve Bir Yaşam Biçimi Olduğunun Bilincindedir.